BREŽICE
   

NAGRADNA IGRA

 

Za sodelovanje v nagradni igri mora uporabnik objaviti fotografijo na svojem instagram ali facebook profilu s pripisom #speglarjismoql.

1. Organizator nagradne igre je Rimc d.o.o., Pot na Polšco 75, 8270 Krško (v nadaljevanju organizator).
Facebook in Instagram nista povezana z nagradno igro.

2. Nagradna igra bo potekala dokler ne zmanjka zalog majic. V nagradni igri bo nagrajenih prvih 100 sodelujocih. 

3. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 6 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko nagrado prevzemejo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

4. Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v nagradni igri. Prevzem nagrade bodisi ali po pošti ali v poslovalnicah Optike Rimc v Krškem ali Brežicah.

5. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade izžreba med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča, vse v skladu s presojo organizatorja.
Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz sodelovanja v nagradni igri, v kolikor za to obstojijo utemeljeni razlogi (npr. kršitev teh pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam)

6. Organizator ne prevzema odgovornosti za:

  • kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica
  • sodelovanja v nagradni igri nasproti sodelujočim v nagradni igri in/ali kateremukoli tretjemu,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči
  • utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.


7. Rezultati nagradne igre so dokončni. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče. Menjava nagrade ni mogoča. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen. Vrednost nagrade ne presega 42 EUR.

8. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljujejo uporabo osebnih podatkov posredovanih organizatorju in izvajalcu v povratnem sporočilu SMS za potrebe izvedbe nagradne igre (kot npr. žrebanje, obveščanje o nagradah). 

9. Organizator si pridružuje pravico do podaljšanja rokov določenih v teh pogojih (kar ima lahko za posledico zamik poteka nagradne igre), o čemer bo sodelujoče predhodno obvestil na spletnih straneh www.optikarimc.net.

10. Morebitne spore iz naslova izvedbe nagradne igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

17. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči soglaša z zgoraj navedenimi pravili. Dodatne informacije lahko dobite Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

V Krškem, dne 3.9.2018

Optika Rimc Brežice
Cesta prvih borcev 32, 8250 Brežice


 07 49 90780    031 884 442
  optika.brezice@rimc.net

  

© 2018 Optika Rimc. Vse pravice pridržane.

Optika Rimc Krško
Cesta krških žrtev 32, 8270 Krško


07 49 215 36  051 625 606
  optika.krsko@rimc.net

  

© 2018 Optika Rimc. Vse pravice pridržane.